TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

De website www.kadeekado.com is eigendom van KaDee. Bij kadeekado.com kan je online een uitgebreide selectie bestellen van de artikelen aangeboden in de webshop en kan er een aanvraag gedaan worden voor een offerte voor events en gifts op maat. Elke bestelling geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden door de koper. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst zoals hieronder beschreven. 

AANGEBODEN ARTIKELEN EN PRIJZEN

Alle artikelen, accessoires, gadgets, geschenken en verlichting die op Kadeekado.com worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven en afgebeeld. De aangegeven prijzen zijn in euro, inclusief 21% BTW en exclusief leveringskosten. Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven ten allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties. KaDee kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. 

De artikelen op de website worden aangeboden tot uitputting van voorraad. Indien van een bepaald artikel het laatste exemplaar verkocht of besteld werd, wordt de vermelding 'tijdelijk niet in stock' zichtbaar. Het artikel kan dan tijdelijk niet besteld noch uitgeleverd worden. 

AANVAARDING VAN DE BESTELLING

KaDeekado.com  is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door KaDee bevestigd is of nadat met de uitvoering ervan werd gestart.

Vermeld bij bestelling STEEDS in het daartoe voorziene veld je correcte e-mailadres. Enkel dan kunnen we een bevestiging van je bestelling bezorgen per e-mail. Ook wanneer we jouw bestelling -om welke reden dan ook- niet kunnen verwerken, zullen we dat zo snel mogelijk laten weten. KaDee is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald

PLAATS VAN LEVERING

Online bestellingen brengt KaDee tot bij jou via de pakjesdienst van De Post (BPack). Indien je in groot Aalst woont, kunnen deze ook door een medewerker geleverd worden. Of je kan ervoor kiezen om je online bestelling gewoon zelf te komen afhalen in Hofstade (Aalst). Dit wel na afspraak!
De plaats van levering is deze die je zelf aangeeft op je bestelling. Kies gewoon wat jou het beste uitkomt: levering bij je thuis, op je werk, bij de buren of familie,... We kunnen deze ook steeds op een event naar keuze zelf gaan leveren. Wij pakken dit origineel en uniek in en leveren het met jullie groeten. Prijs hiervoor dient bepaald te worden.

De verantwoordelijkheid voor fout doorgegeven leveringsadressen ligt volledig bij de koper en kunnen extra kosten veroorzaken.

Bij niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

TIJDSTIP VAN LEVERING

Na ontvangst van betaling worden de bestelde artikelen meteen verzonden. Tussen het moment van bestelling en ontvangst van de artikelen zit meestal minder dan een weekje tijd. Hoe sneller je betaalt, hoe sneller er kan verzonden worden. De door KaDee opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren.
 
 

HERROEPINGSRECHT

Conform art. 46 van de wet van 6 april 2010 heb je als consument het recht aan KaDee mee te delen dat je afziet van de aankoop van online bestelde artikelen, en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Geleverde artikelen dienen in dat geval te worden terugbezorgd in originele staat, op eigen risico en kosten. KaDee zal de bestelling terugbetalen zodra het geretourneerde artikel ontvangen werd, en op voorwaarde dat het artikel niet door de klant beschadigd werd. Om discussie terzake uit te sluiten worden alle geleverde artikelen vooraf door KaDee grondig nagekeken.

Retours worden best persoonlijk door de klant teruggebracht naar de winkel. Klanten die opteren om een artikel per (taxi)post terug te sturen, doen dit best aangetekend. Verpak, bescherm en verzegel in dat geval uw retour voldoende en hergebruik bij voorkeur de originele verpakking. De vervoerskosten van de retourverpakking moeten vooraf betaald zijn; ze zijn ten laste van de klant.

LEVERINGSKOSTEN

Het is altijd mogelijk om te bestellen zonder verzendingskosten te moeten betalen. Kies daartoe als verzendingsoptie voor 'afhaling in Hofstade’.

De verzendkosten variëren volgens grootte en gewicht van de bestelde artikelen. Ze worden je vooraf -dus voordat je betaalt via mail meegedeeld.  Check ook eens op de website voor prijzen: http://www.bpost.be/site/nl/business/send_post/parcels/index.html.

  • Ter indicatie voor België:  

Totaal gewicht order

Verzending in B. via BPost

tot <2kg

€ 6,50

2 tot <10 kg

€ 8,80

10 tot <15

€ 14,90

15 tot 30 kg

€ 14,90

  • Ter indicatie voor Nederland:

Totaal gewicht order

Verzending in NL

tot <350gr

€ 8,70

350gr tot <1kg

€ 13,05

1 tot <10kg

€ 16,40

10kg tot 30kg

€ 39,69


BETALING VAN JE BESTELLING

Betaling kan gebeuren op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. KaDee kiest enkel voor 100% veilige betaling. U krijgt na de bestelling een mail met onze bankgegevens en exact bedrag. Deze dient overgeschreven te worden op onze rekening. Van zodra wij uw betaling ontvangen, sturen wij het pakketje direct op.

ANNULERING VAN JE BESTELLING

KaDee aanvaardt gratis annulaties van je bestelling tot op de verzendingsdag min één. Je dient dus uiterlijk op de dag vóór verzending een eventuele annulatie door te geven. Dit kan gebeuren via e-mail of telefoon.

KLACHTEN

Om ontvankelijk te zijn dienen klachten schriftelijk per brief of e-mail gericht te worden aan KaDee, en dit telkens binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen. Binnen het kader van hun relaties aanvaarden de betrokken partijen het elektronisch bewijs; 

WAARBORG

De waarborg van KaDee beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg met betrekking tot consumentenkoop, allebei voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

OVERMACHT

KaDee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk oponthoud in de uitvoering of voor niet-uitvoering van de aangegane engagementen omwille van gebeurtenissen die zich buiten de controle van KaDee afspelen. Daarbij zijn o.a. inbegrepen: moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, onderbreking of permanente opschorting van productie, stakingen, lock-outs, elke andere vorm van werkonderbrekingen of collectieve arbeidsgeschillen, vertragingen of problemen in transport of energie,... die KaDee en/of leveranciers van KaDee raken, ook indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

PERSOONSGEGEVENS

Het plaatsen van een bestelling op de website van KaDee betekent dat de koper officieel instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, met name o.a. beheer van het klantenbestand, bestellingen, facturen en leveringen. 

Voor de verwerking van persoonsgegevens voor promoties, nieuwsbrieven, gepersonaliseerde reclame of andere marketing gerelateerde doelen zal KaDee steeds vooraf het uitdrukkelijke akkoord van de koper vragen tijdens het afhandelen van het bestellingproces.

KaDee zal de persoonsgegevens van de koper niet overmaken aan derden. De koper behoudt te allen tijde het inzage- en verbeteringsrecht van zijn persoonsgegevens.

 
TOEPASSELIJK RECHT

KaDee is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt.

Alle overeenkomsten afgesloten met KaDee worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België;

 
ADRESGEGEVENS

  • KaDee
  • Overbroekstraat 60
  • 9308 Hofstade
  • Ondernemingsnr: BE 0564.939.381.

Schrijf in op onze nieuwsbrief!

Over KADEE

KaDee staat voor Karolien Devos Events.

Wij zijn gespecialiseerd in het creatief uitwerken van evenementen en geschenken op maat. In onze webshop bieden wij u alvast enkele originele gifts aan. 

Door in te schrijven op onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste trends en stellen wij u af en toe originele seizoensgebonden geschenken ​voor.

Navigatie

Contact Info

KADEE Events & Giftplanning
Overbroekstraat 60
9308 Hofstade

T: 0476 83 03 94
E: [email protected]
BTW: BE0564939381